PKN
Hervormde Kerk
 
De gemeente Oudelande De gemeente Oudelande

De kerkenraad.

De kerkenraad is het eindverantwoordelijk orgaan van de gemeente. In de kerkenraad vergadering bespreken de ambtsdragers het kerkelijk beleid. De uitvoering van het beleid ligt bij de predikant, ouderlingen, diakenen en de ouderling-kerkrentmeesters. Naast de predikant bestaat de kerkenraad liefst uit 6 tot 8 gemeenteleden, welke voor een periode voor 4 jaar gekozen worden. De kerkenraad vergadert 8 maal per jaar. Deze vergaderingen worden in de kerkwijzer vermeld. Een vast agenda punt is: "reacties uit de gemeente" U kunt uw vragen of opmerkingen voor de vergadering aan de scriba doorgeven.

Momenteel is de kerkenraad als volgt opgebouwd:

 

 

 

naam

ambt

adres

     Tel.

Mathilde Meulensteen
 
 

Kerkelijk werker

Westerzicht 462
4385 BR  Vlissingen

0118-850942 / 06-12380933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien van Hekken

Ouderling

Wilhelminastraat 27
4436 AE Oudelande

 

0113-548520

 

 

 

 

 

Angelique van der Schraaf

Technisch voorzitter

Wilhelminastraat 37
4436 AE Oudelande

0622047646

 

 

Ons college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden, die de volgende verantwoordelijkheden hebben:

 

 

 

naam

verantwoordelijkheid

Adres                                    

 

 

 

 

 

Jan Verheij

Kerkrentmeester/

gebouwen

Lindestraat 20

4436 AJ Oudelande

 

0113-548223

Vacant:

 

 

Kerkrentmeester/

Ledenadministratie

 

 

 

 

 

Vacant:

Financiële administratie

Banknr. 31.52.00.170

t.n.v. Herv. Gem. Oudelande

 

 

 

College van ouderlingen.

De ouderlingen staan samen met de predikant voor pastorale hulp.

College van diakenen.

De diakenen hebben als taak het dienen aan de tafel van de Heer en de zorg voor de zwakken van de samenleving. Diaconie is afgeleid van het griekse woord diakonos, dit betekend onder meer 'dienaar aan de tafel'.Vanaf het eerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien, het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven we concreet gestalte aan bijbelse boodschap. Iedereen die hulp nodig heeft, kan bij de diaconie aankloppen. Concrete taken van de diaconie zijn het collecteren, afdracht van de collectes, keuzes maken met betrekking tot giften. Aandacht geven aan zieken en eenzamen uit de gemeente en daar buiten. Elk jaar worden op de gemeentevergadering deze keuzes gecommuniceerd met de gemeente.

College van ouderling-kerkrentmeesters.

Dit college behandelt de materiele zaken van de kerk en alles wat daarmee samenhangt. Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de inkomsten en de uitgaven van de kerk. Hieronder vallen de collectes en de vast bijdragen van de kerk, afdrachten naar de verschillende provinciale en landelijke organisaties en onderhoud, beheer van de kerk ende pastorie. ook betaald zij salarissen en de overige kosten van een kerkdienst. Elk jaar worden op de gemeentevergadering de resultatenrekening, de balans en de begroting gepresenteerd. Daarnaast is dit college verantwoordelijk voor de kerkelijke administratie. zij administreert alle geboortes, huwlijken, overlijden, belijdenissen, dopen en verhuizingen. ook is dit college verantwoordelijk voor het archief van de kerk. Het dynamische archief bevindt zich in de hervormde gemeente Oudelande en het historisch archief bevindt zich in gemeentelijke en provinciale archieven in Heinkenszand en Middelburg.

Een filmpje over onze kerk staat bij Filmpje Kerk Oudelande of ga naar:

www.zeelandnet.nl
FUN
VIDEO
typ: Oudelande
en kijk op: de kerk van Oudelande
een filmpje van 3.17 min.

dit is gemaakt door gasten van het voormalige kerkplein.

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.