PKN
Hervormde Kerk
 
liturgie 21 februari 2021

 

Liturgie 21 februari 2021

Eerste zondag van 40 dagentijd

ds. K. van der Jagt

 

 

Gebed om ontferming

  

Voor de mens die niet gezien wordt,
niet gehoord en niet omarmd.
Voor de mens zonder een ander,
Iemand die je hart verwarmt.
Ontferm u Heer!

 

Voor het kind dat leeft in angst
En dat bang de klappen vangt.
Voor de jongere die lijdt,
die naar vreugde zo verlangt.
Ontferm u Heer!

Voor wie oud is en alleen,
Iemand aan de dood verloor.
Voor de zieke in herstel
en wie bijster is het spoor.
Ontferm u Heer!

Voor de man die mantelzorgt,
nauwelijks adempauze heeft.
Voor de vrouw die rent en vliegt
en die al haar liefde geeft.
Ontferm u Heer!

Voor wie werk dreigt kwijt te raken
een bedrijf verliest of baan.
Voor wie kansarm of verarmd is.
Hoe zal het nu verdergaan?
Ontferm u Heer!

Voor ons allen, oud en jong,
vrouw en man, groot en klein.
Voor uw mensen in hun nood,
wil toch Heer de redder zijn.

Amen

(Egbert van der Stouw)

 

Lezing Matteus 4: 1-11 Jezus wordt in de woestijn door de duivel uitgedaagd

Daarna stuurde de Heilige Geest Jezus naar de woestijn. Daar moest Jezus door de duivel op de proef worden gesteld. 2 Hij bleef 40 dagen in de woestijn. Al die tijd at Jezus niets. Tenslotte kreeg Hij honger. Toen kwam de duivel. Hij zei tegen Hem: "Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze in broden moeten veranderen."Maar Jezus antwoordde: "In de Boeken staat: 'Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je óók nodig om te leven.' "

Toen nam de duivel Hem mee naar Jeruzalem. Daar zette hij Hem op de rand van het dak van de tempel. En hij zei tegen Jezus: "Als U Gods Zoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de Boeken: 'God zal zijn engelen de opdracht geven dat ze U op hun handen moeten dragen. Dan zult U uw voeten niet aan een steen stoten.' "Jezus antwoordde: "Maar er staat ook in de Boeken: 'Je mag je Heer God niet uitdagen.' "

Daarna nam de duivel Jezus mee naar een hoge berg. Vanaf die berg liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien, met al hun macht en rijkdom. En hij zei tegen Jezus: "Dat geef ik allemaal aan U, als U voor mij neerknielt en mij aanbidt!" Toen zei Jezus: "Ga weg, duivel! Er staat toch ook in de Boeken: 'Aanbid je Heer God en dien alleen Hém.' "

Toen liet de duivel Hem met rust. En er kwamen engelen om Hem te dienen.

Liedboek 539

 

1. Jezus, diep in de woestijn, eenzaam en vol vragen
voerde daar een lange strijd, veertig lange dagen.

   2. Veertig dagen zonder brood, Hij is niet bezweken
ook al was de honger groot - voor zijn tegenspreker.

3. Alle rijkdom, alle macht lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht voor zijn tegenstander.

4. Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer, want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven.’

5. Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen.

tekst: Hanna Lam, bij Matteüs 4: 1 - 11, melodie: Wim ter Burg, zetting: Willem Datema, 2015

 

Overdenking

Hoe word je een stichter van een wereldreligie?  Wat moet je in huis hebben om miljoenen volgers te krijgen? Jezus, Boeddha en Mohammed waren stichters van wereldreligies. Ze kregen heel veel volgers. Wat hadden die drie nu gemeenschappelijk? Dat is best een interessante vraag. Was er een bepaalde eigenschap die ze alle drie hadden? Het antwoord is ‘ja’. Ze hadden alle drie een uitzonderlijke compassie voor de lijdende medemens. Boeddha was een Indiase prins, die het comfort en de luxe van het paleis verliet om een weg te zoeken die de lijdende mens kon verlossen van dood en pijn. Mohammed was een Arabische koopman die zijn clan en stad verlaten moest omdat hij zich onder meer het lot van pasgeboren meisjes, die volgens Arabisch gebruik vaak levend begraven werden, aantrok. Hij was de man die opkwam voor de rechten van vrouwen en slaven en in botsing kwam met de leiders van zijn stam. Ook Jezus verliet zijn beschermde omgeving, zijn familie, om de armen goed nieuws te brengen en de lijdende medemens genezing en hoop.

Tegenwoordig hebben veel mensen een smartphone. Ze zetten er tekstjes en foto’s op, en nodigen anderen hun teksten te lezen en de foto’s te bekijken. Hoeveel volgers heb jij? Hoor je vaak uit de mond van jonge mensen. Wat? Zoveel?! !!! Best veel!  Wat willen we dat mensen van ons zien? Dat is de vraag. Wij worden ook nu weer in de veertig dagen tijd opgeroepen in de voetstappen van Jezus te gaan. Uitgenodigd om hem te volgen.

Jezus van Nazareth heeft miljarden volgers gekregen. Wat had hij in huis? Er is een verhaal dat daar licht op laat schijnen. Het is het verhaal van Jezus en de Duivel in de woestijn. We lezen dat verhaal op de eerste zondag in de veertigdagen tijd. Ik vind het een heel mooi verhaal. U kent het wel. Jezus heeft zich teruggetrokken in de woestijn. Hij is daar heel alleen, veertig dagen en nachten lang. Hongerig en alleen. Dan komt de Duivel  op hem af. “Tover die stenen in broden. Dat moet geen probleem voor jou zijn. Je bent toch de zoon van de Schepper?” “Nee”, zegt Jezus “ik ga niet toveren”. Een goed voorbeeld overigens. Wij  moeten niet  proberen te toveren, niet die makkelijke weg opzoeken. Blijven die we zijn, beperkte wezens. Roeien met de riemen die we hebben.

Dan nodigt de Duivel Jezus uit om met hem naar het dak van de tempel in Jeruzalem te vliegen. Dat was spectaculair. Als ze daar aankomen  zegt de Duivel: “Spring naar beneden. De Allerhoogste zal engelen sturen om je op te vangen”. “Nee", zegt Jezus. “Ik ga mijn leven niet wagen”. Ik moet vaak denken aan die vrouw die de diagnose kreeg van kanker en die geen medische behandeling wilde. Ze zei dat ze alleen op God vertrouwde en dat ze alleen bij hem hulp zocht. Jezus zei tegen de Duivel: “Je mag God niet uitdagen zijn macht te bewijzen”.

Toen nam de Duivel Jezus mee naar een hoge berg. Daar liet hij hem alle machtige rijken zien die er op aarde zijn. “Als je een knieval voor me maakt dat is alles voor jou. Je wordt de machtigste man op aarde!” Dat was natuurlijk een leugen! “Nee”, zegt Jezus “ik kniel niet voor jou, ik zoek geen macht”. Dat wist de Duivel nog niet. Hij dacht dat iedereen op macht, rijkdom, bekendheid enzovoort uit was. Hij de Duivel, het wezen zonder compassie, de aartsleugenaar, moest Jezus laten gaan.

De wereld is niet in de greep van het kwaad. Als we de voetstappen van Jezus gaan ontstaat er een andere weg, een alternatieve weg. 75 miljoen Amerikanen stemden op Donald Trump. Velen van hen geloven in complottheorieën. Er is een samenzwering van rijke en machtige pedofielen, die de wereldmacht zoeken. Ene meneer Q heeft dat ontdekt, een onbekende, een man die toegang tot de stukken van de geheime diensten heeft. Ook Donald Trump weet wat er speelt in de wereld en hij strijdt tegen die pedofielen. Hij is een held. Christenen moeten hem steunen, hoor je veel Amerikanen zeggen. Zelfs geweld is toegestaan in die strijd. Als we dat allemaal horen worden we soms ongerust. Heerst het kwaad, krijgt de leugen de overhand?
Kunnen we het verschil tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen niet meer zien? Als we het verhaal van de beproeving  van Jezus in de woestijn tot ons laten doordringen gloort er hoop!

Gebed: Onze Vader.

amen

 

 

 

 

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.